"പലതില്‍ ചിലത്"

"തില്‍ ചിലത്"

March 07, 2013

പലതിൽ ചിലത് (10)

പലതിൽ ചിലത്  (10)
-------------------------------
ചില ജല്പനങ്ങൾ....
-------------------------

ഭ്രാന്ത്...
----------
മനസ്സിനെ
ചങ്ങലക്കിട്ടവനൊടുവിൽ
കാലിലണിയുന്നത്...

നല്ലപാതി
--------------
സ്നേഹമന്ത്രങ്ങൾക്ക്
ഭ്രാന്തിന്റെ പര്യായം കുറിച്ചവൾ...


സമരം...
------------

ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്നത്
എന്റെ ഭ്രാന്തിൽ മാത്രം..
കാമം...
----------
തപ്തനിശ്വാസങ്ങളിലെന്റെ സ്നേഹത്തെ
ഭ്രാന്തായാദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവൾ നീ...
ഭ്രാന്തം...
------------
മനസ്സ് തുറന്ന ഒരു ചിരി,
ഒന്നുള്ളുപ്പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ
കഴ്ച  വിരൽ ചൂണ്ടിപ്പറയുന്നത്...
ഉണ്മാദം
-------------
വിശപ്പിനെ
ഭ്രാന്തെന്ന് പറയരുതെന്നോ... ? !

അതിനേത് വിശപ്പെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ... ?


ഭ്രാന്തൻ...
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌--------------
കാമത്തിന്റെ
വാലിൽക്കെട്ടിയെന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, സന്തോഷത്തെ
മാനം കൊടുത്തരുതേ... ആനച്ചിന്ത...
-------------------
മദം പൊട്ടും മുന്നേ
ചങ്ങലയിലെന്നെയിടപ്പൂട്ടു പൂട്ടി
മതിലുചാടുന്ന മനുഷ്യർ... 


സമൂഹം...
-------------------------
മനോരോഗവിദഗ്ദനെനിക്ക്
മരുന്നുരക്കുന്നു മുടങ്ങാതെ-
കഴിക്കുവാനെനിക്കെന്താ ഭ്രാന്താ... ?

സംശയം...
-----------------
ചങ്ങലകളിങ്ങനെ
കിലുങ്ങിക്കിലുങ്ങി
ചിരിക്കാനും, കരയാനും ഭ്രാന്തുണ്ടോ...?


1 comment:

  1. ഇഷ്ടമായി.ആനച്ചിന്ത പ്രത്യേകിച്ച്

    ശുഭാശംസകൾ....

    ReplyDelete