"പലതില്‍ ചിലത്"

"തില്‍ ചിലത്"

August 08, 2012

പലതിൽ ചിലത് (8)


പലതി ചിലത്
-------------------------------

കതിന പൊട്ടി,പ്പൊട്ടി
കാതുപൊട്ടിയ തേവി...
നിന്റെ കാതിലെന്റെ 
ഏതു പരിഭവം കേൾക്കും.

പാലഭിക്ഷേകത്തിലെന്നും
പനിക്കും തേവാ
നിന്റെ പനിച്ചൂടിനേത്
മരുന്നു ഞാനുരക്കണം. 
--------------------------------

കപട കവനത്തിലും
നീ വായിച്ചു, കല്പിതം
നല്ലമനസ്സിന്റെ കാഴ്ച
കരളുരുക്കത്തിന്റെ നോവ്. 
---------------------------------

 
തീഷ്ണ,മവനുടെ ഇശ്ചാശക്തി-
യിലെന്നുടെയുയിരേറ്റണം..!!!
തിരകള്‍ക്കപ്പുറമാവേശമേറ്റ
വാക്കുകളിലുണര്‍വു തേടി-
യണയുമ്പോള്‍, അണച്ചു,
കിതച്ച് ജീവിത ഭാണ്ഡം
തോളേറ്റിയൊരു മനുഷ്യന്‍.... !
 "മനുജനായ് വാഴ്കതന്നേറ്റം
തീഷ്ണം, മാറാതിരിപ്പതിന്നു
ശ്രമിപ്പതേറ്റമിച്ഛാശക്തിയും..."
--------------------------------
 
വിണ്ണിന്റെ കണ്ണൂനീർത്തുള്ളി...
നീ മഞ്ഞാവാം, മഴയാവാം...
മലീനസമല്ല..,  നിന്റെയോരോ
നീർകണവും പരിശുദ്ധിയുടെ
പവിഴത്തിളക്കമാർന്നത്....
 -------------------------------
മറക്കുവതെങ്ങിനെ..?
മൌനങ്ങളാൽ നാം പങ്കിട്ട
വാക്കുകൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ..
വാചലമായെന്നെ
പിൻ വിളി വിളിക്കുമ്പോൾ..??
--------------------------------
ആരുനീയെന്നരുമയോടാരായു-
മരുമ സുഹൃത്തേയതും നീതന്നെ..
ഞാനും, നീയുമിവിടെയുടൽ
വ്യതിയാനങ്ങളിലാത്മാവ്
പൂഴ്ത്തിയിരിപ്പവർ..  
----------------------------------
 പനിച്ച് മൂടിപ്പുതച്ച
കിടക്കയിലും ചൂട്..
നിന്റെ ഓർമ്മകൾ..
തനിച്ചിരുന്നപ്പോഴും
വിറയ്ക്കുന്ന ചൂടിൽ
നിന്റെ വിരഹം..
കയ്പ്പിൻ മരുന്ന്
ചുണ്ടോടടുത്തോൾ
നീയില്ലാ ജീവിതം വ്യർത്ഥം..
---------------------------------
 പ്രാണസമാനമീ നിന്റെ ദർശനം,
കടാക്ഷാസ്ത്രങ്ങളേൾക്കുമ്പോള്‍
പിടയുന്ന പ്രാണലിലൊലിക്കുന്നു
പ്രണയച്ചുടു ചോരക്കവിതകൾ...
----------------------------------
 മനസ്സനുവാദമേകുന്നീല..
നിന്റെ വരികൾക്ക് വിരഹം
ചൊല്ലിയകലുവാൻ...  
-----------------------------------
ഉഴറുന്നീയൂഴിയും ഞാനുമെന്റെ ചിന്തയും,
ഇടം വലം വലിയുന്ന ജീവിതമിടയിലും...
------------------------------------
ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുക ഉള്‍ക്കാമ്പിലെന്നും
പ്രണയം ഋതുപോലെ..
മാറി വരുമിനിയു,മിനിയും..
എന്തിന്നുവെറുതെ നോവോറ്റി
നീറ്റുന്നു നീ നിത്യവും....
-----------------------------------
 
മനമവിടെ ഉടലിവിടെ....
ഇന്നു മടങ്ങണം മനസ്സിലേയ്ക്ക്...
മനസ്സു,മുടലും മറന്നുറങ്ങണം
അമ്മതന്‍ മടിതട്ടില്‍....
----------------------------------

2 comments:

 1. നന്നായിട്ടുണ്ട്

  ReplyDelete
 2. പനിച്ച് മൂടിപ്പുതച്ച
  കിടക്കയിലും ചൂട്..
  നിന്റെ ഓർമ്മകൾ..
  തനിച്ചിരുന്നപ്പോഴും
  വിറയ്ക്കുന്ന ചൂടിൽ
  നിന്റെ വിരഹം..
  കയ്പ്പിൻ മരുന്ന്
  ചുണ്ടോടടുത്തോൾ
  നീയില്ലാ ജീവിതം വ്യർത്ഥം.


  ഈ വരികളാണിഷ്ടപ്പെട്ടത്

  ReplyDelete